Direktorijum

Izvršni Direktor

Djordje Nestorović dipl. inž. maš.

Mobilni: +381 66 873 15 16
Telefon: +381 34 617 00 60
Faks: +381 34 323 497

Pomoćnici direktora

Za proizvodnju i održavanje sredstava rada

Srećko Žižaković dipl. inž. maš.

Mobilni: +381 63 695 029
Faks: +381 34 323 497

Za TTP, razvoj proizvoda i procesa investicije i pripremu proizvodnje

Đorđe Pecelj dipl. inž. maš.

Telefon: +381 34 617 00 53
Mobilni: +381 63 635 619
Faks: +381 34 323 497

Sektor

Ekonomike i finansija

Rodoljub Urošević dipl.ekon.

Mobilni: +381 66 881 21 20
Telefon: +381 34 617 00 52
Faks: +381 34 323 497

Kadrovi, opšti, pravni poslovi i BZR

Lela Živanović dipl. prav.

Mobilni: +381 62 802 53 54
Faks: +381 34 323 497

Komercijala

Radosav Gojak dipl. ekon.

Mobilni: +381 62 802 53 41
Telefon: +381 34 617 00 51
Faks: +381 34 323 497

Nabavka

Olivera Stevanović

Mobilni: +381 62 802 53 52
Telefon: +381 34 617 00 50
Faks: +381 34 323 497

Prodaja

Vesna Mladićević

Mobilni: +381 62 802 53 60
Telefon: +381 34 617 00 51
Faks: +381 34 323 497