Kvalitet

Proizvodi Zastava Kovačnice u svakoj isporuci ispunjavaju sve zahteve kupca.

Ovaj cilj se ostvaruje:

- permanentnom kontrolom procesa i proizvoda

- sistematskim i osmišljenim radom svih radnika

- stalnim povećanjem ličnih i kolektivnih znanja i veština

- neprestanim poboljšanjem dostignutog nivoa kvaliteta proizvoda

Ova i druga opredeljenja ugrađena su u sistem kvaliteta zasnovanog na standardu ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, za koji Zastava Kovačnica poseduje sertifikat.

Izlazni kvalitet se obezbeđuje završnom kontrolom, koja za ispitivanje unutrašnjih prskotina koristi ultrazvučne aparate, a za ispitivanje spoljnih prskotina ferofluks aparate GIRAUDI 2000.